Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Zámoly Székesfehérvártól 15 km-re, a Vértes hegység déli előterében, a Velencei hegység közelségében fekvő, többutcás, szalagtelekes település. Községünkben, napjainkban 2351 fő lakos él.

Kis falunk egyetlen óvodája 1954-óta működik, 1988-óta új óvodaépületben. 75 férőhelyes, három gyermekcsoportos intézmény. Önálló, jól felszerelt főzőkonyhával és tálalókonyha üzemeltetésével rendelkezik, ahonnan az iskolai, munkahelyi és szociális étkeztetést is biztosítjuk.

Óvodánk épületét hatalmas óvoda udvar veszi körül, ahol lehetősége van a gyerekeknek szabad és irányított játék- és mozgástevékenységekre egyaránt. Mindehhez sok fa, cserje, füves dombos és sík terület, térköves udvarrész, homokozók, udvari fa- és fémjátékok, babaházak adnak lehetőséget.

Az épületben a három csoportszoba mellett nagyon jól felszerelt tornaszoba is rendelkezésre áll a gyermekek fejlesztéséhez.

Nevelőmunka, személyi feltételek

Óvodánk névválasztása összefüggésben áll azzal, hogy nevelőmunkánkban a  játéknak és a mesének kitüntetett szerepet és figyelmet szánunk. Az életkor szerinti vegyes csoportjainkba jelenleg 20 - 25 gyermek jár. A velük foglalkozó óvónők, dajkák szakképzetek, gyermekszeretők. A nem pedagógus állományú dolgozók is a szakképzettség megszerzésére törekedtek. Élelmezésvezetőnk mindenkor figyelembe veszi a gyermekétkeztetésben előírt követelményeket, melyek szigorú betartásában konyhánk valamennyi dolgozója együttműködő partner. Intézményünk 16 dolgozójának munkája összehangolt. A munkakörök tartalmai és azok időkeretei a gyermekek érdekeit szolgálják.

A gyermekek különféle szociális háttérrel érkeznek óvodánkba, a társadalmi élet változásainak következtében több a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő, gyermekek száma. Ezen gyermekek fejlesztésében megfelelő szakemberek nyújtanak számunkra segítséget. Az évek során nőtt a gyermekvédelmi munka jelentősége is.

Óvodai élet

Óvodai életünk legnagyobb részét a játék tölti ki. Sokat tartózkodunk a szabad levegőn. A gyermekek mozgásvágyának kielégítését, mint fejlődésük alapfeltételét kiemelt gonddal biztosítjuk és szervezzük.
Falunkban tett sétáink során arra törekszünk, hogy a szépet, a jót, a megőrzendőt a gyermekekkel megláttassuk. Kedvelt kirándulóhelyeinket, a halastavat, a közeli erdőt, igyekszünk kellemes élmények szervezésének segítségével gyermekeink szívéhez közel vinni.

Tagóvodánk  két csoporttal működik Sukorón.


Ünnepeink, hagyományaink

Életünket az évszakok és az ünnepek köré szervezzük. Az ünneptől-ünnepig való tevékenységek az apró készülődések sorát, a várakozás izgalmát, a szertartások érzelemgazdagságát és együttléteink örömét is jelenti.

Legjelentősebb ünnepeink:

 • Nagyok búcsúztatása
 • Szüreti mulatság
 • Mikulás
 • Adventi készülődés, Karácsony
 • Farsang
 • Március 15.
 • Húsvét
 • Anyák napja
 • Májfa álltás
 • Gyermeknap

 

Programunk

A sokszínű kínálat, a gyermekek és szülők igényeinek megfelelően és az óvónők szakmai felkészültségének alapján, közös munkánk eredményeképpen alakítottuk ki helyi programunkat, amelynek alapja az „Óvodai nevelés játékkal, mesével” „A” változat, mint az óvodai nevelés egyik alternatív módszerének adaptálása, és az Óvodai nevelés országos alapprogram figyelembevételével.

Azért választottuk ezt, mert megtaláltuk a hasonlóságot eddigi tevékenységünkkel, figyelembe vettük óvodánk adottságait, hagyományait, lehetőségeit az idejáró gyermekek, szülők igényeit.

Ugyanis olyan játszó óvodát szeretnénk, ahol a játék úgy áll a középpontban, hogy hozzá kötődik minden egyéb gyermeki megnyilvánulás, tevékenység. A szabályozásnak, az utánzásnak, a belső-külső ösztönzésnek, az életkorhoz illő arányát kívánjuk megvalósítani.

Gyermekképünk:

                      Óvodánkban olyan gyermekek nevelkedjenek fel, akik:

 • szívesen járnak óvodába, jól érzik magukat a gyermekközösségben
 • tisztelik az őket körülvevő felnőtteket, bizalommal fordulnak hozzájuk
 • érzelmileg gazdagok, érzelmeiket képesek megfelelő módon kifejezni
 • másokat elfogadnak, együttműködésre készek
 • jó önkontrollal rendelkeznek
 • nyitottak, érdeklődőek, befogadók, jól kommunikálnak
 • magatartásuk és viselkedéskultúrájuk koruknak megfelelően fejlett, udvariasak, illemtudók
 • ügyesen mozognak, szeretik a sportot, a különböző művészeti tevékenységeket
 • sok tapasztalattal rendelkeznek, környezetükben jól tájékozódnak,
 • szeretik és védik a természetet
 • településükhöz kötődnek
 • az óvodáskor végére alkalmassá válnak az iskolai élet megkezdésére

Az óvodai nevelésünk során derűs, szeretetteljes, bizalmas, biztonságot nyújtó légkörben, az óvodapedagógusnak olyan módon kell fejleszteni a gyermekek személyiségét, ismereteit, képességeit, készségeit, hogy ez által az óvodás gyermek érzelmileg, szociálisan és értelmileg gazdagodjon, képességei kibontakozhassanak. Ennek következményeként úgy jusson el a gyermek az óvoda – iskola átmenet küszöbéig, hogy a gyermek új feladatokra felkészült, elérte azt a fejlettségi szintet, amellyel alkalmassá vált az iskolai élet megkezdésére.

Nevelési Programunk mottója, hitvallásunk kifejezi azt a szándékot, amely óvodai közösségünk üzenete az óvodai nevelésünk gyakorlatának megvalósításához a gyermekek érdekében:

„Itt minden érted van, érezd jól magad!”

Ennek szellemében kívánunk dolgozni azért, hogy a kisgyermek szeressen óvodába járni, számára az óvodai élet minden napja úgy teljen el, hogy abban biztonságos, kiegyensúlyozott, nyugodt, örömtelei, szeretetben teljes, élmény gazdag pillanatokat éljen át. Testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételek biztosítva legyenek számára az egészséges felnevelkedéshez. Nevelőmunkánkkal szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy a nálunk cseperedő és öntudatra ébredő gyermekek felnőtté válva, elsősorban önmagukban, és az őt körülvevő világ értékeit megtapasztalva, felismerve megtalálják életük boldogságát.