Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az alábbi menüpont alatt megtalálható témák:

 • Az óvodai beiratkozás és egyéb tudnivalók
 • Az óvoda nyitva tartása
 • Beszoktatás
 • Késés, hiányzás
 •  Az óvodába behozandó felszerelés
 • Együttműködés a szülőkkel
 • Alternatív lehetőségek
 • Napirend
 • Szolgáltatások

Kedves Szülők!

 Óvodánk már 1954 (év) óta fogadja a gyerekeket sokoldalú, szakképzett óvónők közreműködésével. 20-25 fős csoportokban differenciáltan valósul meg a gyermekek nevelése, fejlesztése. Jellemző a harmonikus, derűs, családias légkör, amelyben a gyermekek felszabadultan, jól érzik magukat. Lehetőség nyílik a sajátos nevelési igényű, gátlásos, nehezen oldódó gyermekek számára is a beilleszkedésre, képességeik mélyebb kibontakoztatására, egymás elfogadására.

A közoktatási törvény és az országos alapprogram az óvoda funkciójaként a következőket fogalmazza meg az:

 1. óvó-védő,
 2. szociális,
 3. nevelő-személyiségfejlesztő funkciót.

Ezek beteljesülését szolgálják azok az általános feladatok, amelyek szintén három területen belül fogalmazódtak meg, nevezetesen:

 1. az egészséges életmód alakítása,
 2. az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása,
 3. az értelmi fejlesztés, nevelésen belül mint a sajátos nevelési igényű gyermekek normál óvodai csoportban történő fejlesztése.

Az óvoda legfőbb célkitűzése, hogy a gyermekek szeretetteljes, nyugodt légkörben, esztétikus környezetben töltsék óvodás éveiket. A napi tevékenységek során arra törekszünk, hogy egyensúlyban tartsuk az önfeledt játékot és az életkori sajátosságoknak megfelelő készségfejlesztést.

A gyermekek napirendjét úgy alakítjuk, hogy a játék, a mozgás, a változatos intellektuális tevékenységek egyensúlyban legyenek. A változatosságon, sokszínűségen kívül törekszünk a gyermekek ideális, differenciált (saját személyükre szabott) terhelésére. Az önfeledt, szabad játék is rendkívül fontos a gyermek egészséges fejlődéséhez. Meggyőződésünk, hogy csak a családokkal együttműködve lehet igazi eredményt elérni a gyermeknevelésben.

Az egészségmegőrzésben a prevenció fontosságát valljuk, ezért lehetőséget adunk a megfelelő mennyiségű és minőségű testmozgásra, gondoskodunk a változatos, egészséges étrendről. A gyermekek egészségi állapotát gyermekorvos, fogaik épségét fogorvos ellenőrzi.


A házirenden kívüli, óvodánk működésével, hagyományaival kapcsolatban felmerült kérdésekkel, forduljanak bizalommal óvodánk dolgozóihoz.

Óvodai beiratkozás és egyéb tudnivalók

 • A beiratkozás, a gyermek és szülei személyes megjelenésével történik, a gyermekre vonatkozó információk rögzítésével, amit a szülők tájékoztatása előz meg.
 • A szülők számára igyekszünk lehetőséget teremteni óvodánk minél alaposabb megismerésére. Ennek egyik formája a „nyílt” napok tartása, de emellett az érdeklődő szülőket előzetes egyeztetés után, bármikor szívesen látjuk a csoportokban.
 • Minden szülőt partnerének tekinti óvodánk, s kölcsönös őszinteséggel és segítőszándékkal mindent elkövetünk óvodánk és benne gyermekeink minél jobb ellátásáért.

A beiratkozásra a helyi szokásoknak megfelelően április végén, május elején kerül sor, de nem utasítjuk el az év közben érkezőket sem. Beiratkozáskor bemutatásra kerülnek a szülők személyazonosságát igazoló dokumentumok, valamint a gyermek anyakönyvi kivonata és TAJ kártyája, lakcím kártyája.

Az óvoda nyitva tartása

Az óvoda nyitvatartási ideje:
Hétfő – Péntek:            reggel 6:15 órától – délután 17:15-ig tart.

Az óvodában a nevelés nélküli munkanapok száma egy nevelési évben öt nap lehet, melynek időpontjáról a szülők legalább hét nappal előbb értesülnek.

A gyermekek biztonsága érdekében a szülő a gyermeket az óvónőnek adja át, és délután jelezze, ha elviszi! Amíg a gyermekek az intézményben tartózkodnak tolózárral kell bezárni az ajtókat, hogy a gyermekek az utcára ne jussanak ki. Kérjük, hogy az udvari kaput és a bejárati ajtót csukják be maguk után.

A gyermekek hazavitele 12:30kor vagy utána 15:00 órától történhet. Kérjük, hogy abban az esetben, ha gyermekét ebéd után elviszi, minden alkalommal jelezze az óvónő felé, hogy az uzsonnáját a gyermeknek elkérhessük a konyháról (amennyiben az uzsonna addig elkészíthető).

Gyermekeinket szeretnénk arra nevelni, hogy szüleiket, s az ő idejüket tiszteljék azzal is, ha megérkeznek értük az óvodába, játékukat helyére téve, elköszönjenek társaiktól, óvónőjüktől, és ne várakoztassák szüleiket. Nem mindig könnyű a gyermeki játék utáni vággyal szemben, de kérjük, ne engedjék vissza gyermeküket az öltözőből semmilyen indokkal. Későbbi, nem kívánatos szokást előzhetünk meg következetességünkkel.

Beszoktatás

Beszoktatás az óvónővel egyeztetett napi-, heti ritmusban történik. Ez idő alatt a szülő gyermekével együtt ismerkedik az óvodai élettel. Beszoktatási időn túl, a gyermekcsoportban – az óvodai élet zavartalansága érdekében – kérjük, ne tartózkodjanak a szülők. A mindennapi óvodai életben az óvónő teljes figyelmére szükség van, hogy a rábízott gyermekeket maradéktalanul elláthassa.

Késés, hiányzás

A gyerekek nyitvatartási időben 6:15 – 7:30-ig valamint 16:00 – 17:15-ig összevont csoportban vannak.

Kérjük a szülőket, hogy gyermekeikkel igyekezzenek az óvodába való késve érkezést elkerülni. Amennyiben előfordul, telefonon jelezzék azt, hogy a csoport számítani tudjon a gyermek érkezésére. Betegség, vagy egyéb okból való távolmaradást, legkésőbb a hiányzás napján 9 óráig szíveskedjenek jelezni az óvoda felé.
Ha a gyermek az 5. életévének betöltése után a nevelési év kezdetétől számítva egy nevelési évben tíz napnál igazolatlanul többet mulaszt az óvodából, az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhely szerint illetékes jegyzőt.

Betegségből gyógyult gyermekeket csak orvosi igazolással vehetünk be ismét a gyerek közösségbe.

Az óvodába behozandó felszerelés

 • váltócipő a csoportszobai tartózkodáshoz (jól szellőző, kényelmes);
 • váltóruha (pl.: alsónemű, pulóver, nadrág, póló)
 • tornához kényelmes ruha, cipő;
 • sportnaphoz „egyen póló”
 • ünnepi viselet az óvodai búcsúztatásra iskolába menők részére (fehér felső, sötét szoknya, nadrág)

Kérjük, hogy az óvodába bevitt dolgok körét az óvónőnek legyenek szívesek megmutatni azért, hogy ő is megismerhesse. A gyermekek ezen személyes holmiját az öltözőben a gyermek jelénél szíveskedjék elhelyezni.

Kérjük a szülőket, hogy gyermekük ruháját saját óvodai jelükkel jelöljék meg!

Együttműködés a szülőkkel

Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, igazi együttműködésre nyitottságra és őszinteségre van szükség. Probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, vagy az óvoda vezetőjét, és velük közösen igyekezzenek megoldást találni.

Szülői fórumok:

 • szülői értekezlet;
 • nyílt napok;
 • közös rendezvények előkészítése, lebonyolítása;
 • fogadó óra (közösen egyeztetett időben);
 • az óvónővel vagy a vezetővel történő, rövid, esetenkénti megbeszélések;
 • a faliújság közös használata is az információk átadását segítik;

Alternatív lehetőségek  

Az óvodába való felvétel feltétele a gyermek 3 éves kora, és szobatisztasága.
Betegség esetén kérjük, hogy a gyermeket tartsák otthon, hogy a többi gyermek megfertőzését elkerüljük. Fertőző betegség után orvosi igazolást kérünk, miszerint a gyermek közösségbe mehet.

 

Az intézmény vegyes korosztályú csoportokkal működik, maximális csoportlétszám 25 fő. Egy csoporton belül az egyéni fejlettségnek megfelelő nevelés differenciáltan zajlik.

A nevelési munkát külső szakemberek is figyelemmel kísérik és segítik (logopédus, fejlesztő pedagógus).

Napirend

Az egyes fejlesztő tevékenységek (külső világ tevékeny megismerése, vizuális tevékenységek, anyanyelvi, zenei nevelés stb.) az óvodai nevelés országos alapprogramja szerinti heti rendben meghatározott rendszerességgel zajlanak.

Idő

Tevékenység

6,15-11,45

Párhuzamos tevékenységek:

- szabad játék

- folyamatos reggeli (önkiszolgálás )

- játékhoz kapcsolódó tevékenységek  

- szervezett mozgás heti kettő
  alkalommal

- egyéb óvónő által felkínált
  tevékenység

- mese és kupaktanács

- szabadban mozgás, séta, kirándulás,  
- kerti munka, udvari játék, levegőzés 

11,45-12,30

Öltözködés, mosdóhasználat, naposi munka, ebéd

12,30-15,00

- előkészület a pihenéshez,

- pihenés előtti mese, pihenés,

- egyéni alvásigényüknek

  megfelelően folyamatos ébredés

- öltözködés, mosdóhasználat

- étkezés-uzsonna (önkiszolgálás)

15,00-17,15

Párhuzamos tevékenységek:

- mosdóhasználat

- szabad játék

- szabadon választott tevékenység

- óvónő által felkínált tevékenység

- folyamatos hazabocsátás

Szolgáltatások:

 • Rendszeres orvosi ellenőrzés, tanácsadás (gyermekorvos, védőnő, fogorvos)
 • Logopédiai szűrés és fejlesztés
 • Étkezésnél az ételallergia figyelembe vétele
 • Hittan